Hakkımızda


“İnsana değer” parolasıyla yola çıkan ve insan varlığının medeniyet bilincinin merkezinde olduğunu bilen MİZMER, geliştirmeye devam ettiği ve zaman ilerledikçe gençleşen, canlı ve dinamik Dokuz Tip Mizaç Modeli’yle insana dair her alanda faaliyet göstermektedir. Dokuz Tip Mizaç Modeli; insan varlığını bedensel, psikolojik ve ruhsal olarak bir bütün halinde ele alan, onun yapısal ve işlevsel kaynaklarına inerek olumlu potansiyelleri ve olumsuzluğa açık riskli özelliklerini, dolayısıyla bireysel farklılıklarını belirleyebilen, gücünü yerelliği ihmal etmeyen evrensel yaklaşımından alan, bilimsel ve özgün bir insanı tanıma modelidir. İşte gücünü bilimsel, milli, özgü ve eskimez modelden alan MİZMER Bilgi Teknolojileri modelin ;

olmak üzere üç ana başlıkta bilgi teknolojileri uygulamalarını projelendirmektedir.