Mizaç Temelli Danışmanlık(MİTEDAN)

Dokuz Tip Mizaç Modeli;

  • İnsan varlığını bedensel, psikolojik ve ruhsal olarak bir bütün halinde ele alan,
  • yapısal ve işlevsel kaynaklarına inerek olumlu potansiyelleri ve olumsuzluğa açık dengelenmesi gereken riskli özelliklerini belirleyen,
  • bilimsel ve özgün bir insanı tanıma modelidir.

Dokuz tip mizaç modeli doğrultusunda tasarlanan MİTEDAN bireysel tıbbi, psikolojik ve ruhsal danışmanlık sürecini mizaç farklılıklarına göre yürütülmesini sağlayan bir süreç yönetim yazılımıdır.

Mitedan'ın Temel Fonksiyonları

  • Mizaç tipi tespiti
  • Çağrı ve ilk başvuru takibi
  • Danışan randevu takibi
  • Danışan seans takibi
  • Danışman performans ölçümü
  • Danışmanlık süreci verimlilik analizleri

Yukarıdaki temel fonksiyonları, ayrıca özgünleştirilebilir ve ölçeklenebilir yapısı ile MİTEDAN danışmanlık hizmeti sunan merkezlerde kullanılabilir bir uygulama yazılımıdır.