Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı

Dokuz tip mizaç modeli felsefesi, bakış açısı, kavramları doğrultusunda geliştirilen Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı (MİTERYA)

 • Çocuğun bireysel farklılıklarına saygılı,
 • Kıyaslayan ve dayatan değil çocuğun yapısal farklılığı üzerinden doğasına uygun olarak ona rehberlik eden,
 • Okul ekosisteminde yer alan tüm paydaşlara dokunan,
 • Talimin üzerinde inşa edileceği sağlıklı kişilik gelişimine, terbiye eğitimine odaklı,
 • Tespit, bireye özgü değerlendirme, öneri ve gelişim takibinin bir arada olduğu,
 • Bir eğitim modelidir.

MİTERYA bu yönüyle sağlıklı kişilik gelişimini hedefleyen; öğrencilerin bireysel farklılıklarını mizaç temelinde tespit eden,kendi mizaç tipinde bulunan olumlu potansiyellerin açığa çıkmasını destekleyen,olumsuzluğa açık riskli özellikleri önlemeyi ve kendi mizaç tipinde bulunmayan özellik ve değerleri ise birer sentetik kişilik öğesi olarak kazandırmayı amaçlayan psikoeğitimsel bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşımda temel olarak;

 • Bireyin insan varlığının bütünlüğünü algılaması,
 • Tüm bireylerin kendi mizaç tipine ait olan olumlu potansiyelleri tanımaları ve “ortalama bir farkındalık seviyesinde” sergileyebilmeleri,
 • Bireyin kendi mizaç yapısının farkına varması ve mekanik kendilik algısından/otomatizmasından özgürleşmiş bir algıya ulaşılması,
 • Bireyde diğer mizaç yapılarının farkındalığının oluşması,
 • Bedensel, psikolojik ve ruhsal sağlıklılık ve olgunlaşmanın bir arada/beraber oluşturabilmesi,
 • hedeflenmektedir.

  Böylece Miterya evrensel değerleri milli değerlerle temsil eden, potansiyelinin farkında, çağın yeterlilikleri ile donatılmış, yetkin ve evrensel insani değerlere sahip, güçlü bireylerin yetiştirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.

  Miterya Broşürü İçin Tıklayın..