Mizaç Temelli Liyakate Dayalı İnsan Kaynakları Modeli

“İnsana değer” parolasıyla yola çıkan ve insan varlığının medeniyet bilincinin merkezinde olduğunu bilen MİZMER, 15 yıldır geliştirmeye devam ettiği ve zaman ilerledikçe gençleşen, canlı ve dinamik Dokuz Tip Mizaç Modeli’yle insana dair her alanda faaliyet göstermektedir.

Dokuz Tip Mizaç Modeli; insan varlığını bedensel, psikolojik ve ruhsal olarak bir bütün halinde ele alan, onun yapısal ve işlevsel kaynaklarına inerek olumlu potansiyelleri ve olumsuzluğa açık dengelenmesi gereken riskli özelliklerini, dolayısıyla bireysel farklılıklarını belirleyebilen, gücünü yerelliği ihmal etmeyen evrensel yaklaşımından alan, bilimsel ve özgün bir insanı tanıma modelidir.

İşte Dokuz Tip Mizaç Modeli çerçevesinde geliştirilen Mizaç Temelli Liyakate Dayalı İnsan Kaynakları Modeli (MİTELİK) bir insan kaynakları yönetimi danışmanlık ve destek modelidir.

Nedir?

  • Milli, bilimsel ve evrensel bir insanı tanıma modeline dayanan,
  • Mizaç temelli,
  • Liyakate dayalı,
  • Özgün bir liyakat tanımı ve değerlendirmesi olan,
  • Tüm personel yönetim süreçlerinde kullanılabilen,
  • Teşhis, önleyici yaklaşım, öneri ve takibin bir arada olduğu,

İnsan kaynakları yönetiminin etki, verimlilik ve ekonomikliğini artırmayı hedefleyen bir danışmanlık ve karar destek modelidir.

  MİTELİK; mevcut insan kaynakları yönetim sistemlerinde genellikle yer almayan ve meslek hayatında çok önemli bir yer teşkil eden, liyakatin görülmeyen, görülse dahi değerlendirmekte güçlük çekilen boyutlarına (yeterlilik, yetkinlik, davranışsal olgunluk-değer) odaklanan ve böylece mevcut insan kaynakları yönetim süreçlerinin etkinliğini artıran bir uygulama modelidir.

Ne Değildir?

MİTELİK; kurum gelenek, kültür, teamül, süreç yönetimi ve uygulamalarını göz ardı eden, özlük işlemlerine odaklı, mevcut uygulamaların yerine
geçecek bir personel yönetim bilgi sistemi değildir.

Mitelik Liderlik Seçim ve Geliştirme Programı

;

MİTELİK sunduğu liderlik yaklaşımında öncelikle bireysel farklılıklar doğrultusunda liderlik tarzının ortaya konması, bu tarza ilişkin doğal liderlik yetkinliklerinin tespiti ve geliştirilmesi, dengelenmesi gereken olumsuzluğa açık riskli yönlerin farkındalığının oluşturulması ile potansiyelinde olmayan liderlik yetkinliklerinin edinilmesi benimser.