Mizaç Nedir ?


Mizaç doğuştan gelen hayat boyu değişmeyen karakter ve kişiliğimizin yapısal zeminini oluşturan özelliklerimizdir. Mizaç, doğuştan gelen, hayat boyu değişmeyen davranışlarımızın altında yatan psikolojik yapıtaşımızdır. Mizaç, varoluşsal arayışlarımızı, etrafımızda olup bitenleri algılama şeklimizi, davranışlarımızın altında yatan motivasyonlarımızı belirleyen yapısal bir çekirdektir.

Mizacı Bilmek Ne İşe Yarar ?


Mizacımız hakkında bilgi sahibi olmak güçlü ve desteklenmesi gereken riskli yönlerimiz, stres ve rahat durumlarında davranış şeklimiz hakkında bireysel farkındalık sağlar. Ayrıca mizaç tiplerini bilmek ayrıca insanların bireysel farklılıkları ile ilgili farkındalığımızı artırır. Böylece insanların mizaçları üzerinden hayatı nasıl algıladıkları, temel varoluşsal motivasyonları, davranışlarına yön veren motivasyonlarını anlamamıza yardımcı olur.

Kaç Tip Mizaç Var Ve Testin Sonucunda Ne Olacak ?


Test sonucunda 162 alt mizaç tipinden hangisi olduğunuz tespit edilecek ve bireysel farklılığınıza göre bir mizaç profil raporu sunulacak.

Dokuz Tip Mizaç Modeli Nedir?

Dokuz Tip Mizaç Modeli, “kendini tanıma” kavramından yola çıkan ve insanın kendisini, olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile tanımasında rehberlik eden “bilimsel ve özgün” bir mizaç modelidir.

Genel olarak ciddi, ağırbaşlı, tutum ve davranışlarında ölçülü, ne yaptığına ve ne konuştuğuna çok dikkat eden, kendilerini kusursuz kılma adına daima doğru, tutarlı ve adaletli davranmaya çalışan, mükemmeliyetçi kişilerdir. Temizlik, tertip ve düzen gibi konularda titizlik derecesinde önem verirler. Sorumlulukları konusunda oldukça hassas olup, görevlerini hatasız ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeye çalışırlar. Bir işi hatalı yapmaktan ya da eksik bırakmaktan son derece rahatsız olur, böyle bir durumda derhal kendilerini eleştirirler. Adil ve güvenilir bir birey olmaya çok özen gösterirler.
İlişki odaklı ve sevgi dolu kişiler olup, duyguları doğrultusunda hareket ederler. Sosyal yönleri kuvvetli, dışa dönük, hareketli, çevresindekilere karşı sıcak ve ilgili, insanlarla çok çabuk kaynaşabilen, arkadaş canlısı ve yardımsever bir yapıya sahiptirler. Cana yakın tutum ve tavırları ile kendilerini kolayca sevdirebilirler. “İlişkiler içinde var olurlar” ve ilişkilerini çok fazla önemserler. Çevrelerindekilerin ihtiyaç ve beklentilerini çok çabuk fark eder ve kendilerini yardım etmek zorunda hissederler
Kendine güveni yüksek, enerjik, imaj ve görünümlerine çok önem veren, çevrelerinde etki ve hayranlık uyandıracak özelliklere sahip olmak isteyen kişilerdir. Karşı tarafın onları nasıl görüp değerlendirdiğine çok dikkat ederler. Yaşamlarının her alanında ulaşmak istedikleri bir hedefleri olan DTM3ler hırslı, rekabetçi ve yarışmacı bir yapıya sahiptirler. Başarı, prestij, statü ve kariyer sahibi olmak bu kişilerin hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir.
Genel olarak, içe dönük, kibar, nahif, özgünlüğe ve bireysel farklılığa önem veren kişilerdir. Yoğun bir hayal ve duygu dünyasına sahiptirler. Karşılarındaki kişilerin duygularını çok iyi anlayabilen, empati becerileri gelişmiş, duyarlı kişilerdir. İnsanlara karşı candan ve samimi davranırlar. İçlerinden geldiği gibi yaşamaya değer veren, doğal ve kendine özgü bir tarzları vardır. Yaşamlarında anlam arayışına ve derinden hissederek yaşamaya değer verirler.
İçe dönük, sessiz, yalnız kalıp düşünmekten hoşlanan, soğuk ve mesafeli kişilerdir. İnsanlarla ilişki kurmak konusunda çekingen ve isteksiz olabilirler. Fiziksel temas ve yakınlıktan, duygusal tavır ve tepkilerden de pek hoşlanmazlar. Dikkat çekmek ve göz önünde olmaktan rahatsız olurlar. Duygusal olmaktan çok, son derece rasyonel, mantıklı ve analitik düşünürler. Kavramsallaştırma, soyutlama, gözlem ve analiz yetenekleri oldukça gelişmiş, entelektüel merakı oldukça yüksek kişilerdir. Bilgiye ve bilgide derinleşmeye çok önem verirler.
Sakin, çevreleriyle uyumlu olmaya özen gösteren, görev ve sorumluluklarına çok dikkat eden, mantıklı, hesaplı ve kontrollü kişilerdir. Oldukça meraklı, araştırmayı seven, gözlemci, sorgulayıcı ve tedbirli bir yapıya sahiptirler. Yaşamlarının genelinde titiz ve düzenli olmaya eğilim gösterirler. Yaşamlarının genelinde “güven ve emniyet” ile ilgili endişeleri, diğer insanlardan daha fazla taşırlar. Bu nedenle kurallara uymaya, tedbirli ve kontrollü davranmaya, ilişkilerinde güvensizlik yaratabilecek davranışlardan kaçınmaya özen gösterirler.
Neşeli, eğlenceli ve oldukça hareketli kişilerdir. Hayattan keyif almaya son derece önem verirler. Espri ve şakalarıyla bulundukları ortamın atmosferini değiştirebilirler. Aynı şeyleri yapmaktan çok çabuk sıkılan, yenilik ve değişikliklerden haz alan, maceracı kişilerdir. Acı ve sıkıntı verici şeylerden uzak dururlar. Sorunlar karşısında iyimser, pratik ve çözüm odaklıdırlar. Sorunların, zihinlerini çokça meşgul etmesine izin vermezler. Hayal dünyaları çok geniştir.
Genel olarak cesur, kendinden emin, önder, otoriter, iddialı, cömert, koruyucu ve sahiplenici kişilerdir. Bağımsızlıklarına düşkün, girişken, risk alan, her şart ve durumda öne çıkabilen, geride durmaktan asla hoşlanmayan, liderliğe yatkın bir yapıya sahiptirler. Çok çabuk karar verebilen, kararlarında ısrar eden, problemlerin üstüne giden, zorluklar karşısında güçlü, dayanıklı ve mücadeleci bir tutum sergileyen kişilerdir. Duygu ve düşüncelerini her ortamda net ve dobra bir biçimde ifade ederler. Kendi varlıklarını, bir başkası üzerinde hükmetme yoluyla ortaya koyarlar.
Uyumlu, sakin, saygılı, mülayim, utangaç, gerilim ve huzursuzluktan hiç hoşlanmayan, barışçıl ve arabulucu kişilerdir. Çatışma yaratacak durumlardan ve uyumu bozacak davranışlardan kaçınmaya eğilimlidirler. Kimseyle tartışmadan, huzursuzluk yaşamadan, barış ve uzlaşma içinde yaşamak isterler. Çevrelerinde cereyan eden tartışma, kavga, çatışma, gerginlik ve huzursuzluk durumlarında hemen barışçıl, uzlaştırmacı ve arabulucu bir tutum benimserler.

Haydi Kendini Keşfet!


15-20 dakikalık bir test ile 162 tipten hangisi olduğunu keşfet. Seni tanımlayan anahtar kelimeleri, güçlü yönlerini, yaşamında risk oluşturabilecek dengelenmesi gereken yönlerini öğren.

Mizaç Testi İçin Buraya Tıklayın...